เรื่องเด่น

สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์  
ในวันที่ 14 มิ.ย.2559 ณ วัดจันทเขลม ต.จันทเขม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เริ่มเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

โปรดเตรียม 1. คู่มือจดทะเบียนรถ 2. พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย 3.ใบรับรองการตรวจสภาพ (รถยนต์ที่มีอายุครบ 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ 5 ปี)

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเริ่มต้นการจดทะเบียน

ข้อมูลเริ่มต้นการจดทะเบียนรถ วันที่ 27 มิถุนายน 2559

                  พรบ.รถยนต์
รถเก๋ง    กน-1097       
รถกระบะ    บว-2127
รถตู้    นข-3793
รถจักรยานยนต์            1กฉ-7461 
          
        พรบ.รถขนส่ง
   10-1245      40-0234  
   30-1927    70-1192
   36-0038    81-5212

 

 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

krut

ประกาศให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ในเส้นทางหมวด 3 ในเส้นทางที่ 397 พัทยา-บ้านเพ-ด่านถาวรบ้านแหลม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 397 พัทยา-บ้านเพ-ด่านถาวรบ้านแหลม

เอกสาร

krut

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ควบคุมกำกับดูแลและเข้มงวดกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ควบคุมกำกับดูแลและเข้มงวดกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เอกสาร

หน้า 1 จาก 10

 
 
 
 
 

สาระน่ารู้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) คืออะไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) คืออะไร 07.12.12 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร (AEC) Sharebar AEC สิ่งที...
การดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง การดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง 22.11.12 - การดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง วิธีการตรวจสอบรถยนต์...
รู้จักระบบลูกผสม“ไฮบริด” รู้จักระบบลูกผสม“ไฮบริด” 24.10.12 -   มาทำความรู้จักกับระบบไฮบริดกันอีกสัก หน่อยว่า จริ...
เทคนิคเล็กๆ ในการขับรถเกียร์อัตโนมัติ เทคนิคเล็กๆ ในการขับรถเกียร์อัตโนม... 11.09.12 -               เรื่องแรก...ขับเกียร์อัตโน...
เคล็ดลับการดูแลรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เคล็ดลับการดูแลรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV 20.08.12 - วันนี้ขอนำเสนอด้วยเคล็ดลับการดูแลรถที่ถูกวิธี เพื่...

drl
tax
m_small

eform

cancle-old-lic

 
 
 
 

Support Center

  • ขนส่งจังหวัด โทร.0-3931-1187
  • งานบริหารทั่วไป โทร.0-3931-1187
  • ฝ่ายวิชาการขนส่ง โทร. 0-3932-2171
  • ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 0-3932-2169
  • ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร. 0-3932-3164
  • งานตรวจสภาพรถ โทร. 0-3932-2170
  • สขข.สอยดาว โทร. 0-3938-1382
  • Fax. 0-3931-1187